В обласній раді запроваджують механізми запобігання порушенню антикорупційного законодавства

Зокрема, розроблено та затверджено методичні рекомендації щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності депутатів Запорізької обласної ради.

Даний документ створено на виконання Антикорупційної програми на 2019-2020 роки, затвердженої рішенням Запорізької обласної ради. Її ініціатором  та розробником спільно з фахівцями виконавчого апарату облради виступили члени постійної комісії з питань законності, регламенту, боротьби з корупцією, депутатської діяльності, депутатської етики, свободи слова, інформації та прав людини.

Начальник відділу з питань правового та організаційного забезпечення реалізації засад антикорупційної політики, заступник керуючими справами ЗОР Юлія Погребняк прокоментувала важливість такого рішення:

- Конфлікт інтересів має місце в випадках, коли в особи є приватний інтерес, здатний вплинути на об’єктивність чи неупередженість рішення, а іноді, – навіть якщо прийняте рішення є об’єктивним та неупередженим і відповідає закону. У практиці роботи депутатських корпусів важко довести використання депутатом ситуації, в якій наявний конфлікт інтересів, на користь свого приватного інтересу чи інтересу третьої сторони. Існує безліч факторів, що можуть вплинути на голосування депутатом за ту чи іншу ініціативу, проєкт рішення. В умовах швидкого розвитку публічного сектору, сучасних трендів до злиття функцій органів місцевого самоврядування з приватними ініціативами, публічно-приватного партнерства повністю уникнути конфлікту інтересів важко. Зрозуміло, що прописати рекомендації для депутатів щодо всіх імовірних ситуацій неможливо, як неможливо дати їх на всі випадки життя. Але важливо віднайти такий баланс, який забезпечить своєчасне реагування на можливе виникнення конфліктів інтересів, та розумінням їхньої небезпеки та функціонуванням системи їх подальшого швидкого розв‘язання та запобігання. Саме тому, згідно прийнятій Антикорупційній програмі Запорізької обласної ради на 2019-2020 роки, було розроблено Методичні рекомендації щодо обробки повідомлень про корупцію, які надходять до обласної ради, зокрема в частині врегулювання конфлікту інтересів стосовно депутатів обласної ради.

Для ідентифікації реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також своєчасного його запобігання, депутатам рекомендується періодично, або у разі необхідності, складати самостійний тест на наявність (відсутність) конфлікту інтересів, який додається до розроблених методичних рекомендацій. Це допоможе депутатам у такий спосіб розкрити свої приватні інтереси, що є демонстрацією їх доброчесності, та самостійно його врегулювати. 

- Методичні рекомендації мають інформаційно-роз’яснювальний характер та не встановлюють правових норм, - пояснює  голова постійної комісії обласної ради з питань законності, боротьбі з корупцією, регламенту, депутатської діяльності та депутатської етики, прав людини, свободи слова та інформації,  депутат обласної ради  Ірина Вишнякова. - Водночас, використовуючи їх у ході підготовки та прийняття рішень обласної ради, під час засідання постійних комісій, робочих груп, погоджувальних рад, президій, під час голосування у сесійній залі, направлення депутатських запитів та звернень тощо, депутати зможуть самостійно ідентифікувати наявність реального або потенціального конфлікту інтересів у своїх діях та своєчасно вживати заходи щодо його недопущення.

Відділ комунікацій Запорізької обласної ради

 

Дата публікації: 
11.02.2020