Стартував 10-й щорічний конкурс «Кращі практики місцевого самоврядування»

Він проводиться відповідно до наказу Мінрегіону № 118 від 19.05.2021, яким затверджено оновлену форму заявки.

Конкурс передбачає участь практик за трьома тематичними спрямуваннями: згуртованість громади, організація системи надання медичних послуг на місцевому рівні в контексті реформи системи охорони здоров’я та реалізація проєктів стратегічного розвитку.

У першому тематичному блоці практики мають демонструвати належний рівень консолідації населення громади, умови, які створила місцева влада для забезпечення згуртованості та рівних можливостей для самореалізації кожної суспільної групи, зокрема тих, які проживають за межами адміністративних центрів територіальної громади (формування локальної ідентичності, розвиток партнерських відносин між місцевою владою, бізнесом та громадським сектором, підтримка бізнес-ініціатив, стартапів для включення молоді у процеси місцевого соціально-економічного розвитку та стимулювання її залишитися в громаді тощо).

Організація системи надання медичних послуг на місцевому рівні в контексті реформи системи охорони здоров’я може бути представлена на прикладі кадрового забезпечення та розвитку або оптимізації мережі закладів охорони здоров’я; місцевих програм з промоції здорового способу життя із залученням громадських організацій та навчальних програм для медичного персоналу щодо ведення медичної та підприємницької діяльності; ефективних рішень щодо контролю та подолання поширення захворюваності на Covid-19 на місцевому рівні, зокрема, через інструменти міжмуніципальної співпраці і т.д.

Щодо реалізації проєктів стратегічного розвитку, то тут варто зосередити увагу на тих практиках, що мають сталі результати та довгостроковий вплив запроваджених проєктів, затверджених Стратегією розвитку громади або області, з описом конкретних прикладів того, як досягнення визначених цілей принесло позитивні зміни: створення загальних умов для відтворення робочих місць або зайнятості населення; забезпечення сприятливого середовища для розвитку соціальних ініціатив чи волонтерства; зацікавленість бізнесу в тих напрямах, які раніше вважались неперспективними і т.ін.

Партнером Мінрегіону з проведення конкурсу є Програма Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації  в Україні».

Для участі у конкурсі потрібно заповнити заявку та надіслати її виключно у форматі Microsoft Word до 30 вересня 2021 року електронною поштою на адресу: best.practice.ukraine@coe.int

Електронна форма заявки розміщена на сайті організатора: www.minregion.gov.ua

та партнерів: www.slg-coe.org.ua, www.uaror.org.ua, www.auc.org.ua, www.vassr.org, www.hromady.org

Додаткову інформацію з будь-яких питань конкурсу можна отримати за тел.: 044 303 99 16, 044 590 47 76 або yarovenkonp@minregion.gov.ua або best.practice.ukraine@coe.int

Відділ комунікацій Запорізької обласної ради

 

Дата публікації: 
24.05.2021