Новак Михайло Григорович

Книга пошани

Новак Михайло Григорович
Голова правління публічного акціонерного товариства «Мелітопольгаз»